Olga Hladová   tel. 774 799 666
olga@kvet-harmonie.cz
 

Co můžete získatCo můžete získat

- Odbouráte obavy z komunikace na libovolné a vám blízké téma
- Bezpečné tvoření otázky, záporu a věty oznamovací
- Jak se s pomocí základní slovní zásoby naučit vyjádřit názor v libovolné konverzaci
- Jak prakticky používat a tvořit časy v anglickém jazyce
- Jak používat nepravidelná či frázová slovesa
- Jak zvládnout běžná komunikační témata: cestování, zdraví, strava, pocity


PRO POKROČILEJŠÍ ÚROVNĚ:

- Rozšíříte si slovní zásobu a zvýšíte schopnost formulovat názor
- Jak zvládnout pracovní pohovor či pohovor se svým nadřízeným
- Jak obhájit svůj názor či vizi
- Angličtina v HR: jak vyjádřit své plány v rámci pracovní kariéry, co chci dělat, jaké mám schopnosti, jak stanovit KPIs
- Jak prezentovat svou vizi / projekt
- Příprava na služební cestu / na dovolenou