Olga Hladová   tel. 774 799 666
olga@kvet-harmonie.cz
 

Inspirace Montesorri pedagogikou při práci s dětmiInspirace Montesorri pedagogikou při práci s dětmi

- laskavý a láskyplný založený na principu:
Respektovat a být respektován: www.respektovani.com oboustranné respektování dítěte učitelem /
průvodcem a obráceně průvodce dítětem. Tedy navázání oboustranného vzájemného vztahu, který
poskytuje dítěti bezpečné prostředí pro vyjádření svých emocí a potřeb, rovnocennou komunikaci
založenou na důvěře dítěte k průvodci a také průvodce k dítěti
- přístup, který učí děti svobodě v rámci vymezených hranic a pravidel, které tvoří pro dítě
bezpečné a kreativní prostředí, kde se může beze strachu projevit a které ho připraví na
dnešní svět a realitu.
- individuální přístup
- samostatnost: děti se učí samostatnosti, průvodce jim pomáhá, pokud dítě samo o pomoc
požádá – vede to k posílení sebevědomí dítěte, že samo zvládlo danou činnost, do míry,
které je v daném stádiu a věku činnost schopné zvládnout.
- děti se učí aplikovat dovednosti a znalosti v běžném životě, zapojují se do běžného chodu a
praktických činností tak, aby je zvládaly v prostředí dětského klubu i doma
- práce s chybou: chyba je přirozeným produktem jakéhokoliv procesu učení, chybou se dítě
učí, chyba tedy není hodnocena, ale přirozeně přijímána
- hodnocení a pochvala: s pochvalou se pracuje velmi opatrně, aby se dítě nestalo na pochvale
závislé a nedělalo činnost kvůli pochvale samotné, ale proto, že ho daná činnost naplňuje,
baví a uspokojuje
- elipsa: místo, kde probíhá výuka, ukázky, nebo učení básniček, písniček, ale také setkávání
dětí s učitelem, elipsa dává prostor pro naslouchání dětem, zklidnění, ale také pro pohybové
aktivity zaměřené na získání rovnováhy, koordinace těla a uvolnění. Přístup k dětem: