Olga Hladová   tel. 774 799 666
olga@kvet-harmonie.cz
 

JÓGA PRO DĚTIJÓGA PRO DĚTI

Sdílejte život s dítětem, jehož správné jednání vyplývá nikoli ze strachu, ale z radosti a lásky.
Naomi Aldort

  • jóga hrou
  • příběhy, pohyb, zastavení, uvolnění, naslouchání
  • naučí děti vnitřní komunikaci, disciplíně, poznávání sebe samých a životních hodnot pomocí příběhů
  • probíhá v různorodých mikroblocích, aby se udržela dětská pozornost, nadšení a radost
  • dětskou jógou se učitel ponoří do dětského světa tak, aby jejich jazykem a vnímáním jim zprostředkoval ´svět kolem nás´
  • učí klidu a napomáhá větší ohebnosti fyzického těla
  • pomáhá udržet větší pozornost a soustředěnost
  • umožňuje dítěti přirozeným a nenásilným způsobem rozvíjet všechny složky jeho osobnosti
  • prvky tanečního pohybu a her
Citlivou a jemnou cestou začleňuji do práce s dětmi i aromaterapii
Aromaterapie nenásilnou formou napomáhá snížit stres dětí, jejich nesoustředěnost, vnitřní napětí a
naopak prohlubuje jejich zájem o aktivity a výuku