Olga Hladová   tel. 774 799 666
olga@kvet-harmonie.cz
 

Aromaterapie a životní stylAromaterapie a životní styl

CO JE TO AROMATERAPIE ?


Křehká terapie podporující citlivě vnitřní rozvoj člověka

Jemná, nenásilná a efektivní metoda s nepřehlédnutelným účinkem na tělo i duši

Pečlivý výběr éterického oleje vychází z celostního pohledu na klienta, kombinace éterických
olejů je významnou oporou v jednotlivých fázích života a v denních situacích

Pravidelná aromaterapeutická péče vás doprovodí na cestě za poznáním sám a sama sebe a
harmonicky podpoří vývoj vašeho fyzického i duševního zdraví

Doporučuji pravidelnou aromaterapeutickou péči.

Konzultace - couching

Rozhovor je zaměřený na:
• momentální situaci klienta, životní styl, stravu
• seberozvoj v rámci kariéry a pracovního života
• seberozvoj a seberealizace
• ‚povídáním‘ k odkrytí podvědomých záležitostí a skrytých vzorců myšlení
• zrcadlením k pochopení sám sebe
• možnosti změny, vývoje, vnímání své momentální emoční situace
• ‚alternativní‘ pohled na zdravotní situaci
• cizí jazyk za tři měsíce: viz více na: www.cizíjazykzatrimesice.cz