Olga Hladová   tel. 774 799 666
olga@kvet-harmonie.cz
 

květ harmonieCeník

Aromaterapeutické poradenství

Konzultace – couching:


Rozhovor je zaměřený na:
● momentální situaci klienta, životní styl, stravu
● seberozvoj v rámci kariéry a pracovního života
● seberozvoj a seberealizace
● povídáním k odkrytí podvědomých záležitostí a skrytých vzorců myšlení
● zrcadlením k pochopení sám sebe
● možnosti změny, vývoje, vnímání své momentální emoční situace

● jak mobilizovat fyzické a psychické síly a jak se naučit cizí jazyk za tři měsíce:

viz více na: cizíjazykzatrimesiceRelaxační cvičení

V současnosti nemám žádné pravidelné hodiny.